123502_1255050715c99ac806d219_18065230405c9a95e2e54ae

提款卡連同密碼俾晒露宿者 英國暖男做善事講個信字 結果係⋯

如果喺街見到有人行乞,你會點做呢?英國有位男士喺露天餐廳用膳時,遇到一位露宿者行乞。佢直接將提款卡和密碼俾左呢名滿臉鬍鬚的露宿者,而這名露宿者都按照約定淨係禁咗20英鎊。呢個過程俾喺附近工作嘅人拍底並放上網,引起網民熱論,大讚「對人性重新燃起希望」。

文章授權轉載:Smart ED編輯部|圖片:unsplash|資料來源:Daily Mail