READ

單親少年堅毅不屈 寒窗苦讀 獲17間大學錄取

人生總會遇到困難,當面對難關時你會努力克服定係放棄?喺美國就有一名出自單親家庭嘅少年克服重重障礙,獲得17間大學嘅錄取通知,成為家中第一位讀到大學嘅孩子。

文章授權轉載:Smart ED編輯部|圖片:unsplash|資料來源:The New York Times