fly

廉航搞抽獎送一年機票!參加者竟然要符合呢個條件⋯⋯

廉航市場競爭越來越大,有美國廉航公司為了宣傳,推出一個奇怪的抽獎活動。其參加條件與一般的留名登記老土玩法非常不同!

撰文:Mike丨  資料/圖片來源:JetBlue Instagram  丨 文章授權轉載:New Monday