pres

返新工壓力大到要求醫 網民:「咁辛苦為咩!全港得一份工?」

返新工緊張有壓力好正常,但如果壓力大到影響身體就唔值啦。有網民係討論區表示自己返新工好唔開心,心跳重越來越快,嚴重到要求醫。但係諗到只係返咗一個月工,又準備做樓奴,就冇勇氣辭職……

文章授權轉載:Smart ED編輯部|圖片:電視截圖